一品天医

Obdelava plo?evine in elektrostati?no lakiranje.

4
PREBIJALNI STROJI

Najnovej?i CNC prebijalni stroji priznanega proizvajalca Amada in Trumph nam, v kombinaciji z laserskim razrezom, omogo?ajo hitro izdelavo majhnih in velikih serij.

12
KRIVILNIH STROJEV

S hidravli?nimi krivilnimi stroji, ki delujejo na podlagi CNC tehnologije, vam zagotovimo izredno natan?no krivljenje plo?evine in kakovostno izdelavo ?elenih izdelkov.

1
LAKIRNICA

?elite spremeniti barvo va?ega kovinskega izdelka?
Na?a lakirnica vam nudi barvno preobleko izdelkov iz plo?evine v najrazli?nej?ih barvnih odtenkih.

一品天医

Na?e znanje in predanost za va?e zadovoljstvo. ?e vrsto let.

100+
ZADOVOLJNIH KUPCEV

Va?e zadovoljstvo je na?e poslanstvo

Lojalnost na?ih kupcev potrjuje, da delamo dobro, in nam daje zagon, da bomo s ?e ve?jim zanosom delali tudi v prihodnje.

20.000+
izdelanih razli?nih izdelkov

Kvaliteta in kvantiteta

Produkte, ki jih izdelujemo, odlikujejo kakovost, vzdr?ljivost in dodelana izvedba. Zaupajte nam njihovo izdelavo!

30+
let izku?enj

Strokovnjaki na svojem podro?ju

Dolgoletna prisotnost v panogi zagotavlja izurjenost, strokovnost in profesionalnost na?ega dela.