gabia

???? ??? ?? ???? ???? ??? ? ????.

???? ???? - 1.??? ?? ??(?? ??) 2.FTP ?? ? ?? ??? 3.db ??(???? ??) 4.???? ??(???? ??)??? ?? ?? ??

辅Q10

[FTP ????? ?? ???]

WS_FTP  Cute_FTP  Leap_FTP  MS-DOS

[????? ?? ???]

DB ??

[DB ?? ???]

MySQL ??  SSH ??  ?? SSH ?? ???? ????  

[MySQL ????]

?? ?? ??

[??? ?? ???]

?? ???  ??? ??  ??? ??  White ??? ??  

????

????

※ ??? ?? ? ????? ?? ??? ??? ???? ??? ?? ? ??? ?? ?? ?? ??? ???? ????.

??? ????

??? ?? ????? ??? ????? ????? ????.

????

?? - 09:00 ~ 20:00 / ??? - 09:00 ~ 13:00
??? ???? ??? 24?? 365? ?????

????

1544-4370

FAX

02-6008-6626

E-mail ??

hosting@gabia.com

? ?? ???? ???? ?? ?? ???????. ?????.

辅Q10,一念成婚,总裁老公乖乖听话
homeaboutnewsPartnerscontact
嫡女惊华之替嫁狂妃侯门嫡女如珠似宝第二十一章穿越古代空间之嫡女嫡女归来摄政王的独宠妖妃嫡女不愁嫁全文免费阅读
嫡女之盛世惊华txt免费下载穿越空间之嫡女宠妃嫡女为谋世子爷她沐浴后主动入殿侍寝侯府嫡女毒医嫡女漫画百年漫画